QRT Informàtica

Presentació

Des dels inicis de l'empresa, l'any 1991, ens dediquem tant a l'assessorament informàtic per a empreses com a la instal·lació i el manteniment de xarxes informàtiques de tot tipus amb els seus corresponents sistemes de control i seguretat. D'altra banda, també ens ocupem del manteniment bàsic en general, és a dir, a la resolució de petits problemes quotidians que moltes vegades es poden resoldre via telèfon o via escriptori remot.

L'any 2004, l'empresa va incorporar una nova línia de treball que consisteix en la utilització de la plataforma Linux per donar servei de correu electrònic i de sortida a internet adaptats a les necessitats de cada empresa, incloent-hi els sistemes corresponents d'anti-virus, d'anti-spam i de balanceig de línies ADSL. Recentment hem ampliat aquesta llista de serveis amb el de telefonia IP, basada en Asterisk, i el de virtualització, per tal de reduir el nombre de servidors en empreses grans.

L'objectiu de l'empresa és fer la feina ben feta des del primer dia per tal d'evitar avaries i maldecaps innecessaris als nostres clients.

La nostra manera de treball és senzilla: ens compromentem a mantenir els sistemes informàtics que instal·lem sense que hi hagi cap mena de contracte de manteniment. La relació entre l'empresa i el client es basa en una confiança mútua i només es facturen les feines realitzades, evitant, doncs, cap mena de discussió sobre si una feina ha d'estar coberta pel contracte de manteniment.

Les nostres expectatives de futur són continuar donant un servei actualitzat i de qualitat als nostres clients i anar incorporant nous serveis a l'empresa a mesura que vagin apareixent noves tecnologies al mercat.

Dades de contacte

Titular: Joaquim Roca Tió
NIF: 33930598D
Nom comercial: QRT Informàtica
Inici de l'activitat: 01-10-1991
Adreça de contacte: Camí del Vilar nº 7, 08551 Tona (Barcelona)
Tel./Fax: 93 887 12 56
Mòbil: 629 06 45 35

Activitat de l'empresa

Actualment l'empresa disposa de cinc línies de treball:

Assessorament per a empreses

Un dels serveis que ofereix la nostra empresa és el d'assessorar els nostres clients a l'hora d'incorporar nous elements a la xarxa o a l'hora de fer modificacions al sistema informàtic en general. D'aquesta manera, el client disposa d'un punt de vista extern amb coneixements tècnics que el permeten orientar cap a la millor solució del seu problema.

De la mateixa manera, podem actuar com a suport tècnic neutral davant de conflictes entre diferents proveïdors tant de software com de hardware.

Disseny i manteniment de sistemes informàtics

Utilitzant la plataforma Windows es pot configurar un servidor capaç de controlar les diverses estacions de traball que pot tenir una empresa. Les seves prestacions són les següents:

Disseny i manteniment de xarxes informàtiques

L'empresa disposa del coneixement i l'experiència suficients per dissenyar i controlar xarxes d'informàtica ja siguin amb cable o bé sense fils. Entre d'altres, hem muntat íntegrament la xarxa e-tona.net, una xarxa sense fils municipal de Tona.